Názvy mateřských škol v Ostrově a jejich web adresy:

MATEŘSKÁ ŠKOLA Ostrov,

Halasova 765,

příspěvková organizace
www.mshalasova.cz

Zápis do mateřských škol v Ostrově pro Školní rok 2018/2019

MATEŘSKÁ ŠKOLA Ostrov,

Masarykova 1195,

příspěvková organizace
www.msmasarykova.estranky.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Ostrov,

Palackého 1045,

příspěvková organizace
www.mspalackeho.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Ostrov,

Krušnohorská 766,

příspěvková organizace

www.mskrusnohorska.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a

MATEŘSKÁ ŠKOLA Ostrov,

Myslbekova 996,

příspěvková organizace
www.zsjvm.cz


Ochrana osobních údajů

K zápisu dítěte do mateřské školy je třeba doložit:

  • občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče)
  • cizinci - potvrzení o pobytu dítěte na území ČR
  • potvrzení od dětského lékaře na evidenčním listu
  • je-li dítě v péči odborného lékaře nebo školského poradenského zařízení, doložte vyjádření

Přednostně budou přijímány:

  • děti s trvalým pobytem na území města, 
  • děti v posledním roce před začátkem povinné školní docházky,
  • děti, kterým budou do 31. 8. 2018 4 roky,
  • sourozenci již zapsaných dětí,
  • a podle věku děti až do naplnění kapacity jednotlivých mateřských škol.

Děti, kterým k září 2018 ještě nebudou tři roky, mohou být přijaty pouze v případě volné kapacity.

Děti z jiných obcí mohou být přijaty pouze v případě volné kapacity.

 O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí, v jakém budou žádosti do mateřských škol doručeny.

 Správní řízení o přijetí dítěte do mateřské školy začíná až dnem předání podepsané žádosti mateřské škole v termínu 15. a 16. 5. 2018.

 

 

 

Elektronickou přihlášku můžete podat zde od 2.5.2018 do 16.5.2018


 

Písemnou přihlášku je možno podat na zvolené mateřské škole v úterý 15.5.2018 a
ve středu 16.5.2018 vždy od 10 do 11 hodin a odpoledne od 14 do 16 hodin

Zde si můžete vytisknout nebo stáhnout
žádost o přijetí
a
evidenční list