Názvy mateřských škol v Ostrově a jejich web adresy:

MATEŘSKÁ ŠKOLA Ostrov,

Halasova 765,

příspěvková organizace
www.mshalasova.cz

Zápis do mateřských škol v Ostrově pro Školní rok 2019/2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA Ostrov,

Masarykova 1195,

příspěvková organizace
www.msmasarykova.estranky.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Ostrov,

Palackého 1045,

příspěvková organizace
www.mspalackeho.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Ostrov,

Krušnohorská 766,

příspěvková organizace

www.mskrusnohorska.cz

NA TOMTO WEBU SE NELZE ZAPSAT DO

ZŠ a MŠ Ostrov, Myslbekova 996,

příspěvková organizace

Pro zápis sledujte web školy

www.zsamsostrov.cz


Ochrana osobních údajů

K zápisu dítěte do mateřské školy je třeba doložit:

 • doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz nebo pas)
 • cizinci - potvrzení o pobytu dítěte na území ČR
 • potvrzení od dětského lékaře na evidenčním listu
 • je-li dítě v péči odborného lékaře nebo školského poradenského zařízení, doložte vyjádření
 • rodný list dítěte
 • potvrzení o trvalém bydlišti dítěte, pokud se liší od bydliště zákonného zástupce

Přednostně budou přijímány:

 • děti s trvalým pobytem na území města,
 • děti v posledním roce před začátkem povinné školní docházky,
 • děti, kterým budou do 31. 8. 2019 3 roky,
 • sourozenci již zapsaných dětí v MŠ,
 • a podle věku děti až do naplnění kapacity jednotlivých mateřských škol.

Děti, kterým k září 2019 ještě nebudou tři roky, mohou být přijaty pouze v případě volné kapacity.

Děti z jiných obcí mohou být přijaty pouze v případě volné kapacity.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí, v jakém budou žádosti do mateřských škol doručeny.

Správní řízení o přijetí dítěte do mateřské školy začíná až dnem předání podepsané žádosti mateřské škole v termínu 14. 5. 2019.

 

 

 

Elektronickou přihlášku můžete podat zde od 2.5.2019 do 14.5.2019


 

Písemnou přihlášku je možno podat na zvolené mateřské škole v úterý 14.5.2019
od 10 do 11 hodin a odpoledne od 14 do 16 hodin

Zde si můžete vytisknout nebo stáhnout
žádost o přijetí
a
evidenční list